Phát hiện loạt vòng tròn bí ẩn liên tục xuất hiện ngoài vũ trụ

Phát hiện loạt vòng tròn bí ẩn liên tục xuất hiện ngoài vũ trụ

Các nhà khoa học của ASKAP (tập hợp gồm 36 đĩa khổng lồ ở Tây Úc) đã phát hiện bốn vòng tròn vô tuyến sáng...
Liên tục xuất hiện những vòng tròn bí ẩn trên bầu trời

Liên tục xuất hiện những vòng tròn bí ẩn trên bầu trời

Thời tiết khắc nghiệt ở Cận Tinh

Thời tiết khắc nghiệt ở Cận Tinh

Phát hiện tín hiệu 5 tỉ năm tuổi, có trước Thái dương hệ

Phát hiện tín hiệu 5 tỉ năm tuổi, có trước Thái dương hệ

Australia lập bản đồ vũ trụ bằng kính viễn vọng vô tuyến

Australia lập bản đồ vũ trụ bằng kính viễn vọng vô tuyến

Bắt được tín hiệu radio từ 4 vật thể vũ trụ lạ giống đĩa bay ánh sáng

Bắt được tín hiệu radio từ 4 vật thể vũ trụ lạ giống đĩa bay ánh sáng

Tìm ra câu trả lời vật chất còn thiếu của vũ trụ

Tìm ra câu trả lời vật chất còn thiếu của vũ trụ

Những tín hiệu lạ ngoài vũ trụ ẩn chứa bí mật gì?

Những tín hiệu lạ ngoài vũ trụ ẩn chứa bí mật gì?