Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy sáng tạo trong giáo dục tại châu Á

Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy sáng tạo trong giáo dục tại châu Á

Hội nghị thượng đỉnh châu Á về Giáo dục và kỹ năng (ASES) lần thứ 6 vừa được tổ chức tại Bangalore (Ấn Độ)...