ASEAN – Trung Quốc hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

ASEAN – Trung Quốc hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật

Yên Bái: Tổ chức đoàn cán bộ, doanh nghiệp đi khảo sát thị trường tại Trung Quốc

Yên Bái: Tổ chức đoàn cán bộ, doanh nghiệp đi khảo sát thị trường tại Trung Quốc

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Kết nối kiểm tra chuyên ngành giữa các bộ còn hạn chế

Khu vực tư nhân sẽ là động lực chính tích cực cải thiện tương lai của ASEAN

Khu vực tư nhân sẽ là động lực chính tích cực cải thiện tương lai của ASEAN

Hàn Quốc cởi mở trước các sáng kiến khu vực

Hàn Quốc cởi mở trước các sáng kiến khu vực

Một bước tiến vừa phải tiến tới COC

Một bước tiến vừa phải tiến tới COC

'ASEAN – một phần quan trọng và đang phát triển của thế giới'

'ASEAN – một phần quan trọng và đang phát triển của thế giới'

Một số chương trình phát sóng ngày 9-8