Kinh nghiệm chống nạn bỏ quên học sinh trên xe của các nước phát triển

Kinh nghiệm chống nạn bỏ quên học sinh trên xe của các nước phát triển

Để chống lại nạn bỏ quên học sinh trên xe, tại Mỹ và Australia, người ta đã cho áp dụng nhiều biện pháp...