FPT ba lần được vinh danh tại lễ trao giải quốc tế APICTA 2019

FPT ba lần được vinh danh tại lễ trao giải quốc tế APICTA 2019

FPT là công ty Việt Nam duy nhất nhận đến ba bằng khen tại lễ công bố và trao Giải thưởng CNTT châu Á –...
PAM Air của Việt Nam đoạt Giải thưởng APICTA Awards 2019

PAM Air của Việt Nam đoạt Giải thưởng APICTA Awards 2019

Lần đầu tiên Giải thưởng APICTA Awards 2019 tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên Giải thưởng APICTA Awards 2019 tổ chức tại Việt Nam

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Chuyển đổi số và thành phố thông minh: Cơ hội lớn cho các đô thị

Chuyển đổi số và thành phố thông minh: Cơ hội lớn cho các đô thị

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế chuyển đổi số và thành phố thông minh

Chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh

Chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

Hội nghị quốc tế về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh

Chủ tịch APICTA: Công cuộc chuyển đổi số của các đô thị, thành phố nên bắt đầu ngay từ ngày hôm nay

Chủ tịch APICTA: Công cuộc chuyển đổi số của các đô thị, thành phố nên bắt đầu ngay từ ngày hôm nay

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019 - Hạ Long

Khai mạc Giải thưởng Công nghệ thông tin châu Á – Thái Bình Dương 2019 - Hạ Long

Gần 400 đề cử sắp tranh tài tại giải thưởng CNTT khu vực châu Á-Thái Bình Dương APICTA 2019

Gần 400 đề cử sắp tranh tài tại giải thưởng CNTT khu vực châu Á-Thái Bình Dương APICTA 2019

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Giải thưởng APICTA 2019

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Giải thưởng APICTA 2019