Tham gia gìn giữ hòa bình là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tham gia gìn giữ hòa bình là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Theo Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) là một...
Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình tại khu vực ASEAN tăng cường hợp tác ứng phó với dịch Covid-19

Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình tại khu vực ASEAN tăng cường hợp tác ứng phó với dịch Covid-19

Tăng cường hợp tác APCN ứng phó với dịch COVID-19

Tăng cường hợp tác các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN ứng phó với dịch Covid-19

Chủ động trên cương vị chủ nhà của Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN

Chủ động trên cương vị chủ nhà của Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN

Hội nghị trực tuyến Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN

Hội nghị trực tuyến Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN

Các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN hợp tác ứng phó với dịch COVID-19

Các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN hợp tác ứng phó với dịch COVID-19

Việt Nam tổ chức hội nghị Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN

Việt Nam tổ chức hội nghị Mạng lưới các Trung tâm Gìn giữ hòa bình ASEAN

Nỗ lực triển khai hoạt động hợp tác gìn giữ hòa bình trong đại dịch Covid-19

Nỗ lực triển khai hoạt động hợp tác gìn giữ hòa bình trong đại dịch Covid-19

Bộ Quốc phòng trao tặng vật tư y tế giúp Cuba chống dịch Covid-19

Bộ Quốc phòng trao tặng vật tư y tế giúp Cuba chống dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến Mạng lưới các Trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN

Hội nghị trực tuyến Mạng lưới các Trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN

Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Bài cuối: Nghiên cứu mở rộng hình thức tham gia

Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ - Bài cuối: Nghiên cứu mở rộng hình thức tham gia

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân: Định hình các hoạt động trong khu vực, quốc tế

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân: Định hình các hoạt động trong khu vực, quốc tế

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội thảo và Hội nghị AAPTC 2020

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội thảo và Hội nghị AAPTC 2020

Hiện thực hóa sinh động chủ trương hội nhập quốc tế về quốc phòng

Hiện thực hóa sinh động chủ trương hội nhập quốc tế về quốc phòng

Khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong hợp tác về GGHB Liên hợp quốc

Khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam trong hợp tác về GGHB Liên hợp quốc

Việt Nam đảm nhận Chủ tịch hội nghị Mạng lưới các trung tâm GGHB ASEAN

Việt Nam đảm nhận Chủ tịch hội nghị Mạng lưới các trung tâm GGHB ASEAN

Việt Nam đăng cai Hội nghị gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ASEAN

Việt Nam đăng cai Hội nghị gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ASEAN

Việt Nam đăng cai hội nghị gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ASEAN

Việt Nam đăng cai hội nghị gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ASEAN