Ngành thuế quyết tâm tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy

Ngành thuế quyết tâm tinh gọn, đảm bảo hiệu quả bộ máy

Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế đạt khoảng 20.000 tỷ đồng

Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế đạt khoảng 20.000 tỷ đồng

Thủ tục, chi phí vẫn làm khó doanh nghiệp

Thủ tục, chi phí vẫn làm khó doanh nghiệp

Ngành Tài Chính đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018

Ngành Tài Chính đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018

Nhiều thủ tục ngành thuế được cải cách sau 1 năm đối thoại

Nhiều thủ tục ngành thuế được cải cách sau 1 năm đối thoại

Hải quan tiết kiệm gần 800.000 đồng/doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan

Hải quan tiết kiệm gần 800.000 đồng/doanh nghiệp khi làm thủ tục thông quan

Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng với thủ tục thuế, hải quan ngày càng tăng

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mất bao nhiêu tiền?

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh, 78 thủ tục hành chính