Ngành Tài Chính đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018

Ngành Tài Chính đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2018

Thứ trưởng Vũ Thị Mai: 'Hy vọng nhận được sự đóng góp thẳng thắn của doanh nghiệp'

Thứ trưởng Vũ Thị Mai: 'Hy vọng nhận được sự đóng góp thẳng thắn của doanh nghiệp'

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh, 78 thủ tục hành chính

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cắt giảm 60 điều kiện kinh doanh, 78 thủ tục hành chính

Nỗ lực cắt giảm chi phí cho người nộp thuế

Nỗ lực cắt giảm chi phí cho người nộp thuế

Thực hiện chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Thực hiện chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Bộ Tài chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính

Bộ Tài chính: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách thủ tục hành chính

Chỉ số APCI 2018: Vì sao ngành Thuế có thứ hạng cao?

Chỉ số APCI 2018: Vì sao ngành Thuế có thứ hạng cao?

Ứng dụng CNTT trong cải cách TTHC: Sẽ không biết ai giải quyết thủ tục của mình để đưa phong bì!

Ứng dụng CNTT trong cải cách TTHC: Sẽ không biết ai giải quyết thủ tục của mình để đưa phong bì!

Cắt giảm thủ tục hành chính: Không thể 'vỗ một bàn tay'

Cắt giảm thủ tục hành chính: Không thể 'vỗ một bàn tay'

Từ bỏ quyền lực vì doanh nghiệp

Từ bỏ quyền lực vì doanh nghiệp

Chi phí thực hiện TTHC thuế thấp nhất trong nhóm các TTHC quan trọng đối với doanh nghiệp

Chi phí thực hiện TTHC thuế thấp nhất trong nhóm các TTHC quan trọng đối với doanh nghiệp

Hải quan dẫn đầu nhóm thủ tục hành chính có mức chi phí tuân thủ thấp

Hải quan dẫn đầu nhóm thủ tục hành chính có mức chi phí tuân thủ thấp

Ngành Thuế tiếp tục cải cách để nâng chỉ số APCI

Ngành Thuế tiếp tục cải cách để nâng chỉ số APCI

Tăng cường cải cách, giảm tiền 'lót tay'

Tăng cường cải cách, giảm tiền 'lót tay'

Gánh nặng chi phí

Gánh nặng chi phí

Nhiều bộ, ngành đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Nhiều bộ, ngành đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính: Cần sự đồng thuận, tham gia của doanh nghiệp

Cải cách hành chính: Cần sự đồng thuận, tham gia của doanh nghiệp

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018: Thủ tục xây dựng đắt đỏ nhất

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018: Thủ tục xây dựng đắt đỏ nhất

Chính phủ đo gánh nặng chi phí của doanh nghiệp

Chính phủ đo gánh nặng chi phí của doanh nghiệp

Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Thêm áp lực cải cách

Đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính: Thêm áp lực cải cách

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-8-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-8-2018

'Chấm điểm' chi phí thủ tục hành chính: Nhóm xây dựng đội sổ

'Chấm điểm' chi phí thủ tục hành chính: Nhóm xây dựng đội sổ

Thủ tục hành chính, sau cải cách, có thực không biết đưa phong bì cho ai?

Thủ tục hành chính, sau cải cách, có thực không biết đưa phong bì cho ai?

Doanh nghiệp vẫn khổ với thủ tục hành chính

Doanh nghiệp vẫn khổ với thủ tục hành chính

Toàn cảnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Toàn cảnh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Gánh nặng chi phí thủ tục hành chính

Gánh nặng chi phí thủ tục hành chính

Gánh nặng chi phí thủ tục hành chính

Gánh nặng chi phí thủ tục hành chính

Công bố APCI 2018: Thủ tục hành chính thuế đứng đầu bảng!

Công bố APCI 2018: Thủ tục hành chính thuế đứng đầu bảng!

Chi phí và thời gian cho thủ tục xây dựng tốn kém nhất

Chi phí và thời gian cho thủ tục xây dựng tốn kém nhất

Vì sao xây dựng đứng đầu về chi phí tuân thủ thủ tục?

Vì sao xây dựng đứng đầu về chi phí tuân thủ thủ tục?

Thêm một thước đo là thêm một sức ép

Thêm một thước đo là thêm một sức ép

Ngành thuế dẫn đầu về mức độ cải cách thủ tục hành chính

Công bố APCI 2018: Thủ tục xây dựng đắt đỏ bậc nhất

Công bố APCI 2018: Thủ tục xây dựng đắt đỏ bậc nhất

Chỉ số APCI: Áp lực và sự cạnh tranh

Chỉ số APCI: Áp lực và sự cạnh tranh

Doanh nghiệp phải chi 64 triệu đồng khi làm thủ tục xây dựng

Doanh nghiệp phải chi 64 triệu đồng khi làm thủ tục xây dựng

Chỉ mặt lĩnh vực 'ngốn' tiền dân nhiều nhất

Chỉ mặt lĩnh vực 'ngốn' tiền dân nhiều nhất

Công cụ đánh giá hoạt động cải cách từng lĩnh vực

Công cụ đánh giá hoạt động cải cách từng lĩnh vực

Chi phí thủ tục hành chính: Phía Bắc cao nhất

Chi phí thủ tục hành chính: Phía Bắc cao nhất

Báo cáo APCI 2018: Ngành Thuế, Hải quan thấp nhất về chi phí thủ tục hành chính

Báo cáo APCI 2018: Ngành Thuế, Hải quan thấp nhất về chi phí thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính xây dựng gây tốn kém nhất đối với doanh nghiệp

Thủ tục hành chính xây dựng gây tốn kém nhất đối với doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư

Cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư

Chi phí thủ tục thuế thấp nhất trong các nhóm thủ tục hành chính

Chi phí thủ tục thuế thấp nhất trong các nhóm thủ tục hành chính