Pháp hỗ trợ Việt Nam phòng, chống HIV/AIDS và viêm gan virus

Pháp hỗ trợ Việt Nam phòng, chống HIV/AIDS và viêm gan virus

Việt –Pháp ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về HIV/AIDS và viêm gan virus

Việt –Pháp ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu về HIV/AIDS và viêm gan virus

Giáo sư đạt giải Nobel y học giúp Việt Nam phòng chống HIV/AIDS và viêm gan virus

Giáo sư đạt giải Nobel y học giúp Việt Nam phòng chống HIV/AIDS và viêm gan virus

Pháp hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS và viêm gan

Pháp hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống HIV/AIDS và viêm gan

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và y tế về HIV/AIDS, viêm gan virus

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và y tế về HIV/AIDS, viêm gan virus

Bộ Y tế và ANRS ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và y tế

Bộ Y tế và ANRS ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và y tế

Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống HIV/AIDS và viêm gan virus

Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống HIV/AIDS và viêm gan virus