Hợp tác hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Hợp tác hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Ngày 5-11, Hội nghị tư lệnh hải quân các nước ASEAN lần thứ 14 (ANCM-14) theo hình thức trực tuyến đã khai...

Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14

Hợp tác Hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Hợp tác Hải quân vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14

Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN lần thứ 14

Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN

Khai mạc Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN

Hải quân ASEAN hợp tác để bảo đảm an ninh biển Đông