Cần giải pháp căn cơ chống úng ngập ngoại thành

Xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội

Chăm lo thiết thực đời sống người lao động

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI

Trao yêu thương để nhận lại yêu thương

Tăng cường giám sát, thanh tra công vụ

Tăng cường giám sát, thanh tra công vụ

Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết

Thị trường lao động ổn định sau kỳ nghỉ Tết

Thể hiện nét văn minh, thanh lịch của người Tràng An

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân

Tiếp tục cải cách hành chính hiệu quả, thực chất hơn

Tăng cường phản biện, phát huy dân chủ

Tăng cường phản biện, phát huy dân chủ

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của năm bản lề 2018

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của năm bản lề 2018

Hà Nội xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội xây dựng thành phố thông minh

Nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

Nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử

Kiên quyết thay thế chủ đầu tư dự án chậm tiến độ

Kiên quyết thay thế chủ đầu tư dự án chậm tiến độ

Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Tinh giản biên chế, tăng tính tự chủ

Tinh giản biên chế, tăng tính tự chủ

Tinh giản biên chế, tăng tính tự chủ

Chú trọng tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở

Chú trọng tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở

Chú trọng tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở

Chú trọng tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND các cấp

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HÐND các cấp

Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

Nâng cao đời sống công nhân tại các khu công nghiệp

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Nỗ lực hướng tới nền hành chính hiện đại

Nỗ lực hướng tới nền hành chính hiện đại

Dân chủ hơn, thực chất hơn

Dân chủ hơn, thực chất hơn

Nghịch lý ở các dự án nhà ở dành cho công nhân và sinh viên

Nghịch lý ở các dự án nhà ở dành cho công nhân và sinh viên

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, công chức hành dân

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các cán bộ, công chức hành dân

Không chủ quan trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Không chủ quan trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Xây dựng thành phố thông minh (Tiếp theo và hết)(*)

Xây dựng thành phố thông minh (Tiếp theo và hết)(*)