Mercedes triệu hồi 284 xe tại Việt Nam do lỗi ảnh hưởng tới túi khí

Mercedes triệu hồi 284 xe tại Việt Nam do lỗi ảnh hưởng tới túi khí

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi thêm gần 300 xe vì lỗi túi khí

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi thêm gần 300 xe vì lỗi túi khí

Thêm gần 300 xe của Mercedes Việt Nam bị triệu hồi

Thêm gần 300 xe của Mercedes Việt Nam bị triệu hồi

Tiếp tục dính lỗi gây nguy hiểm, Mercedes-Benz triệu hồi 284 xe tại Việt Nam

Tiếp tục dính lỗi gây nguy hiểm, Mercedes-Benz triệu hồi 284 xe tại Việt Nam

Có lỗi nguy hiểm, hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị triệu hồi sửa chữa

Có lỗi nguy hiểm, hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị triệu hồi sửa chữa

Hết dây đai an toàn, cầu chì, Mercedes-Benz tiếp tục dính lỗi liên quan tới túi khí

Hết dây đai an toàn, cầu chì, Mercedes-Benz tiếp tục dính lỗi liên quan tới túi khí

Hàng nghìn xe sang Mercedes tại Việt Nam dính lỗi hệ thống điện

Hàng nghìn xe sang Mercedes tại Việt Nam dính lỗi hệ thống điện

Lỗi hệ thống điện, Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi nhiều dòng xe

Lỗi hệ thống điện, Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi nhiều dòng xe

Mercedes - Benz Việt Nam triệu hồi thêm hàng nghìn xe bị lỗi

Mercedes - Benz Việt Nam triệu hồi thêm hàng nghìn xe bị lỗi

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi hàng nghìn xe bị lỗi hệ thống điện

Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi hàng nghìn xe bị lỗi hệ thống điện