Tàu cao tốc Nhật Bản phá vận tốc kỷ lục mới

Tàu cao tốc Nhật Bản phá vận tốc kỷ lục mới

Trung Quốc sản xuất tàu hỏa đệm từ trường 600 km/h

Trung Quốc sản xuất tàu hỏa đệm từ trường 600 km/h

Nhật Bản trình làng tàu cao tốc nhanh nhất thế giới

Nhật Bản trình làng tàu cao tốc nhanh nhất thế giới

Nhật Bản: Tàu cao tốc thế hệ mới đạt vận tốc 320 km/h khi thử nghiệm

Nhật Bản: Tàu cao tốc thế hệ mới đạt vận tốc 320 km/h khi thử nghiệm

Tàu cao tốc mới của Nhật Bản đạt vận tốc 320 km/giờ

Tàu cao tốc mới của Nhật Bản đạt vận tốc 320 km/giờ

Nhật Bản: Tàu điện siêu tốc thế hệ mới có tốc độ lên tới 320km mỗi giờ

Nhật Bản: Tàu điện siêu tốc thế hệ mới có tốc độ lên tới 320km mỗi giờ

Nhật Bản ra mắt tàu điện siêu tốc thế hệ mới

Nhật Bản ra mắt tàu điện siêu tốc thế hệ mới

Cuộc sống muôn mầu

Cuộc sống muôn mầu

Tàu hình viên đạn của Nhật Bản tốc độ có thể lên đến gần 400km/h

Tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới của Nhật Bản bắt đầu chạy thử

Tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới của Nhật Bản bắt đầu chạy thử

Nhật Bản chạy thử tàu 'siêu tốc' nhanh nhất thế giới, vận tốc 400km/giờ

Nhật Bản chạy thử tàu 'siêu tốc' nhanh nhất thế giới, vận tốc 400km/giờ

Quốc tế nổi bật: Trung Quốc có một tháng suy nghĩ

Quốc tế nổi bật: Trung Quốc có một tháng suy nghĩ

Tàu 'viên đạn' nhanh nhất thế giới đạt vận tốc 360 km/h

Tàu 'viên đạn' nhanh nhất thế giới đạt vận tốc 360 km/h

Nhật Bản kiểm nghiệm tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới

Nhật Bản kiểm nghiệm tàu siêu tốc nhanh nhất thế giới

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Nhật Bản vừa thử nghiệm có công nghệ gì đặc biệt?

Tàu cao tốc nhanh nhất thế giới của Nhật Bản vừa thử nghiệm có công nghệ gì đặc biệt?

Nhật Bản thử nghiệm 'tàu viên đạn' vận tốc gần 400 km/h

Nhật Bản thử nghiệm 'tàu viên đạn' vận tốc gần 400 km/h

Nhật Bản cho chạy thử tàu cao tốc nhanh nhất thế giới

Nhật Bản cho chạy thử tàu cao tốc nhanh nhất thế giới

Nhật Bản thử tàu cao tốc nhanh nhất thế giới

Nhật Bản thử tàu cao tốc nhanh nhất thế giới