AKC tư vấn hướng nghiệp cho các tài năng trẻ ASEAN ở Hàn Quốc

AKC tư vấn hướng nghiệp cho các tài năng trẻ ASEAN ở Hàn Quốc

Chương trình hướng nghiệp cho thanh niên các nước ASEAN đã được Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc (AKC) tổ chức hàng...
Cuộc thi quốc tế về thiết kế xuất sắc ASEAN – Hàn Quốc lần thứ nhất

Cuộc thi quốc tế về thiết kế xuất sắc ASEAN – Hàn Quốc lần thứ nhất

Cuộc thi quốc tế về thiết kế xuất sắc ASEAN - Hàn Quốc

Cuộc thi quốc tế về thiết kế xuất sắc ASEAN - Hàn Quốc

Trung tâm AKC: Điểm nhấn ngoại giao công chúng ASEAN-Hàn Quốc

Trung tâm AKC: Điểm nhấn ngoại giao công chúng ASEAN-Hàn Quốc

Văn hóa - Sức mạnh mềm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc

Văn hóa - Sức mạnh mềm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Hàn Quốc

Đoàn tàu ASEAN-Hàn Quốc: Khởi đầu một hành trình mới của tình hữu nghị

Đoàn tàu ASEAN-Hàn Quốc: Khởi đầu một hành trình mới của tình hữu nghị

Những đặc điểm về ngoại hình và tính cách của giống chó phốc sóc

Tương tác văn hóa ASEAN - Hàn Quốc

Việt Nam - Hàn Quốc: Đẩy mạnh hợp tác công nghiệp robot và tự động hóa

Việt Nam-Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác trong ngành công nghiệp robot

Việt Nam-Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác trong ngành công nghiệp robot

Hải sản Việt khẳng định thương hiệu ở Hội chợ hải sản quốc tế Seoul

Hải sản Việt khẳng định thương hiệu ở Hội chợ hải sản quốc tế Seoul

Những đặc điểm về ngoại hình và hành vi của giống chó Husky

Chó sục Pit Bull Mỹ, giống chó lai nổi tiếng

Chó sục Đức, giống chó đặc biệt trung thành