Phim ASEAN không còn là vùng trũng: Cơ hội nào cho phim Việt?

Phim ASEAN không còn là vùng trũng: Cơ hội nào cho phim Việt?

Liên hoan phim Bangkok ASEAN (BAFF) có 2 đại diện Việt góp mặt là đạo diễn Phan Đăng Di trong vai trò giám...