Đừng để 'Giải thưởng quốc gia thông minh' lãng phí!

Đừng để 'Giải thưởng quốc gia thông minh' lãng phí!

Người Việt đầu tiên nhận giải thưởng quốc tế danh giá về 'Quốc gia thông minh'

Người Việt đầu tiên nhận giải thưởng quốc tế danh giá về 'Quốc gia thông minh'

Chiến thắng nhờ hướng tới lợi ích của những đối tượng cụ thể

Chiến thắng nhờ hướng tới lợi ích của những đối tượng cụ thể

Đừng để 'Quốc gia thông minh' lãng phí

Đừng để 'Quốc gia thông minh' lãng phí

Lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải thưởng danh giá tại cuộc thi toàn cầu về 'Quốc gia thông minh'

Lần đầu tiên Việt Nam đoạt giải thưởng danh giá tại cuộc thi toàn cầu về 'Quốc gia thông minh'

Chủ tịch AIC nhận giải thưởng quốc tế về thành phố thông minh

Chủ tịch AIC nhận giải thưởng quốc tế về thành phố thông minh

Nữ Tiến sĩ Việt Nam giành giải xuất sắc cuộc thi 'quốc gia thông minh'

Nữ Tiến sĩ Việt Nam giành giải xuất sắc cuộc thi 'quốc gia thông minh'

Nữ tiến sĩ Việt Nam giành giải xuất sắc cuộc thi 'quốc gia thông minh' tại Anh

Nữ tiến sĩ Việt Nam giành giải xuất sắc cuộc thi 'quốc gia thông minh' tại Anh

Chủ tịch AIC đoạt giải thưởng quốc tế về mô hình quốc gia thông minh

Chủ tịch AIC đoạt giải thưởng quốc tế về mô hình quốc gia thông minh

Việt Nam giành giải thưởng ý tưởng, mô hình và hệ thống tích hợp về quốc gia thông minh nhất thế giới

Trên tay máy tính bảng AIC cho giáo dục, giá 900.000 đồng

Trên tay máy tính bảng AIC cho giáo dục, giá 900.000 đồng