AICHR trên chặng đường phát triển vì quyền con người

AICHR trên chặng đường phát triển vì quyền con người

Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người (AICHR) được thành lập trên cơ sở Điều 14 Hiến chương ASEAN...

Vấn đề nhân quyền ở Đông Nam Á

CỐNG HIẾN HẾT MÌNH (*): Người nâng tầm nông sản

CỐNG HIẾN HẾT MÌNH (*): Người nâng tầm nông sản

Thách thức đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Thách thức đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đại diện 17 quốc gia bàn cách phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số

Đại diện 17 quốc gia bàn cách phát triển nhân lực trong kỷ nguyên số

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2019: Đam mê nông nghiệp sạch

GIẢI THƯỞNG TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2019: Đam mê nông nghiệp sạch