BugAudi - Audi giả Bugatti tự chế siêu rẻ nhưng chẳng ai mua

BugAudi - Audi giả Bugatti tự chế siêu rẻ nhưng chẳng ai mua

Gốc gác của chiếc BugAudi không hề tồi là mẫu xe thể thao TT tới từ Audi nhưng việc lựa chọn đối tượng...
Số phận kỳ lạ của mỏ dầu khí trị giá... 1 USD (kỳ II)

Số phận kỳ lạ của mỏ dầu khí trị giá... 1 USD (kỳ II)

Chuyện tìm dầu ở tầng đá móng (Kỳ cuối)

Chuyện tìm dầu ở tầng đá móng (Kỳ cuối)

Người lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn xa

Người lãnh đạo quyết đoán, có tầm nhìn xa

Cam go chuyện dò tìm 'vàng đen' trên biển…

Cam go chuyện dò tìm 'vàng đen' trên biển…

Tìm dầu - cuộc chơi lớn

Tìm dầu - cuộc chơi lớn

Khai thác dầu khí là một ngành nghề đặc biệt khó khăn và đầy rủi ro

Khai thác dầu khí là một ngành nghề đặc biệt khó khăn và đầy rủi ro

Khó như… chuyện tìm dầu

Xuân về trên những giàn khoan