Chuỗi Hội nghị AFMM lần thứ 24, ASEAN-BAC, EU-ABC, US-ABC qua ảnh

Chuỗi Hội nghị AFMM lần thứ 24, ASEAN-BAC, EU-ABC, US-ABC qua ảnh

Sáng ngày 2/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Lê Hồng Phong, Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và...
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN

Thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực phát triển ASEAN

Thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực phát triển ASEAN

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 23

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại Thái Lan

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại Thái Lan

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ bàn thảo nhiều vấn đề hợp tác nội khối

Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác tài chính trong khuôn khổ ASEAN