Chiến binh & Quang Hải

Chiến binh & Quang Hải

Bọn trẻ trong bệnh viện này đều hàng ngày chiến đấu với tử thần. Nhưng cách bọn nó nói chuyện và sống khiến...