ASEAN 2020: Duy trì động lực hợp tác quốc phòng

ASEAN 2020: Duy trì động lực hợp tác quốc phòng

Ngày 9/12, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ADMM-14) được Việt Nam tổ chức dưới...
Quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN tiếp tục được duy trì, phát triển

Quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN tiếp tục được duy trì, phát triển

ADMM-14: Quyết tâm không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng trong ASEAN

ADMM-14: Quyết tâm không để dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hợp tác quốc phòng trong ASEAN

Sĩ quan tham mưu các nước ASEAN rà soát công tác chuẩn bị ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7

Sĩ quan tham mưu các nước ASEAN rà soát công tác chuẩn bị ADMM-14 và ADMM+ lần thứ 7

Bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Bảo đảm tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Duy trì sự đoàn kết, uy tín của ASEAN trong hợp tác quốc phòng đa phương

Duy trì sự đoàn kết, uy tín của ASEAN trong hợp tác quốc phòng đa phương

Tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó dịch Covid-19

Tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: ADSOM+ sẽ đóng góp vào thành công của ADMM+

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: ADSOM+ sẽ đóng góp vào thành công của ADMM+

Duy trì sự đoàn kết, uy tín của ASEAN trong hợp tác quốc phòng đa phương

Duy trì sự đoàn kết, uy tín của ASEAN trong hợp tác quốc phòng đa phương

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng

ASEAN đánh giá cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến ADSOM+

ASEAN đánh giá cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến ADSOM+

Việt Nam chủ trì họp Quan chức Quốc phòng 17 nước ứng phó hậu Covid-19

Việt Nam chủ trì họp Quan chức Quốc phòng 17 nước ứng phó hậu Covid-19

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị quốc phòng với sự tham dự của Mỹ, Trung Quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị quốc phòng với sự tham dự của Mỹ, Trung Quốc

ASEAN cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất

ASEAN cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các nước đối tác

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các nước đối tác

ASEAN tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng

ASEAN tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN và các nước đối tác

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN và các nước đối tác

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa ASEAN và các nước đối tác

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa ASEAN và các nước đối tác

Hợp tác quốc phòng ASEAN đóng góp vào phòng, chống dịch Covid-19

Hợp tác quốc phòng ASEAN đóng góp vào phòng, chống dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng vì lợi ích chung của các nước ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng vì lợi ích chung của các nước ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Khai mạc hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Khai mạc hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Đảm bảo tối đa lợi ích của các nước ASEAN trong hợp tác quốc phòng

Đảm bảo tối đa lợi ích của các nước ASEAN trong hợp tác quốc phòng

Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN bàn kế hoạch hợp tác 3 năm tới

Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN bàn kế hoạch hợp tác 3 năm tới

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Khai mạc Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng trong khối ASEAN

Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng trong khối ASEAN

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Họp trực tuyến Nhóm công tác chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 8

Họp trực tuyến Nhóm công tác chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 8

53 năm thành lập ASEAN: Vì một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết

53 năm thành lập ASEAN: Vì một cộng đồng vững mạnh, đoàn kết

Hộp thư TTV - CTV

ASEAN và Trung Quốc cùng tái khẳng định cam kết Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc cùng tái khẳng định cam kết Biển Đông