ADB và OECD hợp tác thúc đẩy phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương

ADB và OECD hợp tác thúc đẩy phát triển tại châu Á-Thái Bình Dương

Đóng góp của khu vực châu Á-TBD vào GDP toàn cầu ngày càng tăng

Đóng góp của khu vực châu Á-TBD vào GDP toàn cầu ngày càng tăng

ADB ưu tiên hỗ trợ các nước 'dễ tổn thương' trong chiến lược mới

ADB ưu tiên hỗ trợ các nước 'dễ tổn thương' trong chiến lược mới

ADB hướng tới một châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều

ADB hướng tới một châu Á - Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều

Chủ tịch ADB đánh giá cao tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Chủ tịch ADB đánh giá cao tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Chuyên gia ADB cảnh báo về hệ lụy thất nghiệp vì robot

Chuyên gia ADB cảnh báo về hệ lụy thất nghiệp vì robot

Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 thông qua ba văn kiện quan trọng

Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 thông qua ba văn kiện quan trọng