Siemens Healthineers ra mắt hệ thống siêu âm ACUSON Redwood

Siemens Healthineers ra mắt hệ thống siêu âm ACUSON Redwood

Tại Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ 4 diễn ra ở TP. Đà Nẵng cuối tuần trước, Siemens Healthineers ra mắt...