Sớm triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Sớm triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Áp dụng thí điểm quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan asean

Áp dụng thí điểm quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan asean

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Bộ trưởng Tài chính: 'Ma túy vào Việt Nam nhiều không vì hải quan dễ'

Bộ trưởng Tài chính: 'Ma túy vào Việt Nam nhiều không vì hải quan dễ'

Trình ubtvqh cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống acts

Trình ubtvqh cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định thủ tục Hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống acts

Nội luật hóa Nghị định thư Hệ thống quá cảnh hải quan bảo đảm quyền lợi quốc gia

Nội luật hóa Nghị định thư Hệ thống quá cảnh hải quan bảo đảm quyền lợi quốc gia

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tục hải quan không 'dễ dãi', ma túy vào qua nhiều đường

Bộ trưởng Tài chính: Thủ tục hải quan không 'dễ dãi', ma túy vào qua nhiều đường

Ma túy lọt qua cửa khẩu có do thủ tục hải quan dễ dãi?

Ma túy lọt qua cửa khẩu có do thủ tục hải quan dễ dãi?

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

PSF have ensured national security and well maintained social order: General To Lam

PSF have ensured national security and well maintained social order: General To Lam

Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN: Hướng tới tạo thuận lợi trong luân chuyển hàng hóa

Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN: Hướng tới tạo thuận lợi trong luân chuyển hàng hóa

Nội luật hóa cam kết quốc tế giữa các nước asean

Nội luật hóa cam kết quốc tế giữa các nước asean

Chuẩn bị đưa Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN vào vận hành

Chuẩn bị đưa Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN vào vận hành

Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan asean

Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan asean

Đề xuất thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN

Đề xuất thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN