Đại học Quốc gia TPHCM: Chuẩn hóa chương trình đào tạo

Đại học Quốc gia TPHCM: Chuẩn hóa chương trình đào tạo

Lĩnh vực đào tạo đại học và sau đại học của ĐH Quốc gia TPHCM có nhiều đổi mới mang tính tiên phong theo...
Dassault Systèmes ra mắt chương trình 'Water for Life' bảo vệ tài nguyên quý giá nhất của thế giới

Dassault Systèmes ra mắt chương trình 'Water for Life' bảo vệ tài nguyên quý giá nhất của thế giới

Hợp tác Việt Nam - các nước

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức triển khai Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Xây dựng hệ thống quá cảnh hải quan trực tuyến mới của ASEAN

Xây dựng hệ thống quá cảnh hải quan trực tuyến mới của ASEAN

Chính thức kích hoạt Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Chính thức kích hoạt Hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

Phát triển khu đô thị ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh thành kiểu mẫu

Phát triển khu đô thị ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh thành kiểu mẫu

Tiên phong đổi mới đào tạo theo chuẩn quốc tế

Tiên phong đổi mới đào tạo theo chuẩn quốc tế

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức: Chó không phải gối ôm, muốn nuôi phải dắt đi chơi 2 lần mỗi ngày!

Bộ trưởng Nông nghiệp Đức: Chó không phải gối ôm, muốn nuôi phải dắt đi chơi 2 lần mỗi ngày!

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng Sáu

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng Sáu

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2020

Sắp có nhiều quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua ACTS

Sắp có nhiều quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua ACTS

Doanh nghiệp 'sạch' được ưu tiên quá cảnh hải quan ASEAN

Doanh nghiệp 'sạch' được ưu tiên quá cảnh hải quan ASEAN

Doanh nghiệp bị đình chỉ ưu tiên quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN khi nào?

Doanh nghiệp bị đình chỉ ưu tiên quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN khi nào?

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Thủ tục hải quan qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN được thực hiện thế nào?

Thủ tục hải quan qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN được thực hiện thế nào?

Doanh nghiệp nào được ưu tiên khi quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN?

Doanh nghiệp nào được ưu tiên khi quá cảnh hàng hóa qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN?

Quy định thủ tục về hàng hóa quá cảnh qua Hệ thống ACTS

Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS

Từ 1/6 Chi cục trưởng Hải quan được quyền quyết định kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế với hàng quá cảnh ASEAN

Từ 1/6 Chi cục trưởng Hải quan được quyền quyết định kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế với hàng quá cảnh ASEAN

Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN

Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS

Quy định về hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống ACTS

Tiếng Anh không khó: Hôm nay, bạn có thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên?

Tiếng Anh không khó: Hôm nay, bạn có thực hiện một hành động tử tế ngẫu nhiên?

Đề xuất xây mới, kéo dài nhiều tuyến đường ASEAN tới Việt Nam

Đề xuất xây mới, kéo dài nhiều tuyến đường ASEAN tới Việt Nam

ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN

ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA HỆ THỐNG QUÁ CẢNH HẢI QUAN ASEAN

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Hiện đại hóa hải quan trong quá cảnh hàng hóa giữa các nước ASEAN

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Thực hiện Hệ thống quá cảnh hải quan sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Ma túy lọt qua cửa khẩu có do thủ tục hải quan dễ dãi?

Ma túy lọt qua cửa khẩu có do thủ tục hải quan dễ dãi?

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

'Nội lực hóa' khi thực hiện Nghị định thư 7 về hệ thống quá cảnh hải quan

Ministry gets tough on nature preservation violations

Ministry gets tough on nature preservation violations

Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan asean

Ủy ban Tài chính - Ngân sách thẩm tra dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan thông qua Hệ thống quá cảnh hải quan asean

Đề xuất thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN

Đề xuất thủ tục quá cảnh hàng hóa thông qua Hệ thống quá cảnh ASEAN