Hơn 1.000 thầy thuốc cập nhật, chia sẻ thông tin y khoa

Hơn 1.000 thầy thuốc cập nhật, chia sẻ thông tin y khoa

Ngày 30/9, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cho biết, bệnh viện vừa tổ chức Hội nghị khoa học thường niên...