Kiến nghị xử nghiêm hàng loạt giáo viên 'xấu xí', bạo lực học đường

Kiến nghị xử nghiêm hàng loạt giáo viên 'xấu xí', bạo lực học đường

3 câu hỏi lớn về sự bất thường vụ giáo viên lùi xe làm học sinh tử vong

3 câu hỏi lớn về sự bất thường vụ giáo viên lùi xe làm học sinh tử vong

Trang 'Pháp' bức xúc trước hành vi bạo hành trẻ em ở Nghệ An

Trang 'Pháp' bức xúc trước hành vi bạo hành trẻ em ở Nghệ An

Cho giáo viên đánh trẻ mầm non nghỉ việc

Cho giáo viên đánh trẻ mầm non nghỉ việc

Gia đình đồng ý tha lỗi cho cô giáo đánh trẻ mầm non ngay tại lớp học

Gia đình đồng ý tha lỗi cho cô giáo đánh trẻ mầm non ngay tại lớp học

Phòng giáo dục chỉ đạo sa thải cô giáo kẹp đùi đánh trẻ

Phòng giáo dục chỉ đạo sa thải cô giáo kẹp đùi đánh trẻ

Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có trẻ bị đánh tới tấp

Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có trẻ bị đánh tới tấp

Vụ cô giáo kẹp chân, đánh học sinh: Sa thải cô giáo, tước giấy phép cơ sở mầm non

Vụ cô giáo kẹp chân, đánh học sinh: Sa thải cô giáo, tước giấy phép cơ sở mầm non

Nghệ An: Cơ sở GDMN tư thục ABC được cấp giấy phép 1 ngày đã bị tạm đình chỉ hoạt động

Nghệ An: Cơ sở GDMN tư thục ABC được cấp giấy phép 1 ngày đã bị tạm đình chỉ hoạt động

Đình chỉ cơ sở mầm non nơi xảy ra vụ cô giáo đánh trẻ

Đình chỉ cơ sở mầm non nơi xảy ra vụ cô giáo đánh trẻ

Nghệ An: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ

Nghệ An: Đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non có giáo viên đánh trẻ

Tạm đình chỉ cô giáo mầm non dùng chân kẹp, đánh học sinh

Tạm đình chỉ cô giáo mầm non dùng chân kẹp, đánh học sinh

Đình chỉ cơ sở giáo dục có giáo viên mầm non bạo hành trẻ

Vụ giáo viên đánh liên tiếp vào người trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép 3 ngày

Vụ giáo viên đánh liên tiếp vào người trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép 3 ngày

Đình chỉ giáo viên mầm non bạo hành trẻ dã man ở Nghệ An

Đình chỉ giáo viên mầm non bạo hành trẻ dã man ở Nghệ An

Nghệ An đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục có giáo viên đánh học sinh

Nghệ An đình chỉ hoạt động cơ sở giáo dục có giáo viên đánh học sinh

Vụ giáo viên bạo hành trẻ ở Nghệ An: Đình chỉ cơ sở mầm non

Vụ giáo viên bạo hành trẻ ở Nghệ An: Đình chỉ cơ sở mầm non

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu tạm đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ gây phẫn nộ

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu tạm đình chỉ công tác cô giáo bạo hành trẻ gây phẫn nộ

Cơ sở mầm non mới được cấp phép trước một ngày xảy ra việc cô giáo đánh trẻ

Cơ sở mầm non mới được cấp phép trước một ngày xảy ra việc cô giáo đánh trẻ

Cô giáo trường mầm non tư thục đánh liên tiếp vào người trẻ

Cô giáo trường mầm non tư thục đánh liên tiếp vào người trẻ

Vụ giáo viên bạo hành trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép... 1 ngày

Vụ giáo viên bạo hành trẻ: Cơ sở mầm non mới được cấp phép... 1 ngày

Nghệ An: Đình chỉ cơ sở mầm non ABC có cô giáo đánh trẻ

Nghệ An: Đình chỉ cơ sở mầm non ABC có cô giáo đánh trẻ

Tạm đình chỉ cô giáo mầm non có hành vi đánh trẻ vô cùng dã man

Tạm đình chỉ cô giáo mầm non có hành vi đánh trẻ vô cùng dã man

Sa thải cô giáo mầm non tát trẻ

Sa thải cô giáo mầm non tát trẻ

Tạm đình chỉ giáo viên mầm non đánh trẻ gây phẫn nộ ở TP.Vinh

Tạm đình chỉ giáo viên mầm non đánh trẻ gây phẫn nộ ở TP.Vinh

Yêu cầu tạm đình chỉ cô giáo mầm non bạo hành trẻ ở Nghệ An

Yêu cầu tạm đình chỉ cô giáo mầm non bạo hành trẻ ở Nghệ An

Vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép

Vụ cô giáo mầm non kẹp chân, đánh học sinh: Cơ sở giáo dục mới được cấp phép

Nghệ An: Giáo viên mầm non ghì chặt học sinh rồi đánh dã man

Nghệ An: Giáo viên mầm non ghì chặt học sinh rồi đánh dã man

Cô giáo mầm non ABC Montessori Preschool đánh trẻ, gây xôn xao mạng xã hội

Cô giáo mầm non ABC Montessori Preschool đánh trẻ, gây xôn xao mạng xã hội