Nâng cao kiến thức về công tác xuất, nhập cảnh

Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên

Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên

Nam thanh niên người Mỹ trình báo bị nhiễm COVID-19 nhằm mục đích được bố trí chỗ ăn, nghỉ?

Nam thanh niên người Mỹ trình báo bị nhiễm COVID-19 nhằm mục đích được bố trí chỗ ăn, nghỉ?

Phát hiện thêm 2 kho chứa hóa chất chế biến ma túy, bắt 6 người Trung Quốc

Phát hiện thêm 2 kho chứa hóa chất chế biến ma túy, bắt 6 người Trung Quốc

Bóc gỡ thêm 2 kho hóa chất dùng chế ma túy ở Bình Định

Bóc gỡ thêm 2 kho hóa chất dùng chế ma túy ở Bình Định

Xưởng sản xuất ma túy hàng chục tấn núp bóng công ty Đồng An Viên

Xưởng sản xuất ma túy hàng chục tấn núp bóng công ty Đồng An Viên

Phát hiện đường dây sản xuất ma túy lớn nhất cả nước

Phát hiện đường dây sản xuất ma túy lớn nhất cả nước

Khai mạc Chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND khu vực phía Bắc lần thứ 5

Khai mạc Chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND khu vực phía Bắc lần thứ 5

Chung kết hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5

Chung kết hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật CAND lần thứ 5