Quy mô hệ thống tài chính Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn

Quy mô hệ thống tài chính Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn

Giải quyết tốt quan hệ thị trường vốn - tài chính và tiền tệ

Giải quyết tốt quan hệ thị trường vốn - tài chính và tiền tệ

Thị trường vốn - tài chính: Thiếu vốn, doanh nghiệp tìm tín dụng đen

Thị trường vốn - tài chính: Thiếu vốn, doanh nghiệp tìm tín dụng đen

Quan điểm trái chiều về tín dụng đen

Quan điểm trái chiều về tín dụng đen

Không tiếp cận được vốn ngân hàng, có doanh nghiệp 60% vốn phải vay tín dụng đen

Không tiếp cận được vốn ngân hàng, có doanh nghiệp 60% vốn phải vay tín dụng đen

Chính phủ sẽ xóa bỏ các hình thức huy động đa cấp có tính chất lừa đảo

Chính phủ sẽ xóa bỏ các hình thức huy động đa cấp có tính chất lừa đảo

Nguồn vốn không chính thức chiếm 60% tổng vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nguồn vốn không chính thức chiếm 60% tổng vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ