Rừng ở huyện Nam Giang bị 'chảy máu': Xử lý hàng loạt cán bộ liên quan

Rừng ở huyện Nam Giang bị 'chảy máu': Xử lý hàng loạt cán bộ liên quan

Bắt giám đốc doanh nghiệp phá rừng

Bắt giám đốc doanh nghiệp phá rừng

Quảng Nam: Bắt Giám đốc doanh nghiệp phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt Giám đốc doanh nghiệp phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt tạm giam giám đốc phá rừng tự nhiên

Quảng Nam: Bắt tạm giam giám đốc phá rừng tự nhiên

Bắt giam một giám đốc về hành vi phá rừng

Bắt giam một giám đốc về hành vi phá rừng

Phá rừng ở Quảng Nam: Bắt tạm giam giám đốc Cty Xuân Chí

Phá rừng ở Quảng Nam: Bắt tạm giam giám đốc Cty Xuân Chí

1 giám đốc bị bắt vì hạ rừng phòng hộ

1 giám đốc bị bắt vì hạ rừng phòng hộ

Bắt giám đốc Công ty Xuân Chí để điều tra về hành vi phá rừng

Bắt giám đốc Công ty Xuân Chí để điều tra về hành vi phá rừng

Một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Nam bị bắt vì phá rừng tự nhiên

Một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Nam bị bắt vì phá rừng tự nhiên

Bắt giám đốc doanh nghiệp lợi dụng khai thác gỗ để phá rừng tự nhiên

Bắt giám đốc doanh nghiệp lợi dụng khai thác gỗ để phá rừng tự nhiên

Để rừng 'đổ máu', hai cán bộ kiểm lâm bị khởi tố, bắt tạm giam

Để rừng 'đổ máu', hai cán bộ kiểm lâm bị khởi tố, bắt tạm giam

Bắt 2 kiểm lâm viên liên quan đến phá rừng

Bắt 2 kiểm lâm viên liên quan đến phá rừng

Tuyên án cặp vợ chồng 'vô ơn' sát hại chủ nợ, phi tang xác ở Đà Nẵng

Tuyên án cặp vợ chồng 'vô ơn' sát hại chủ nợ, phi tang xác ở Đà Nẵng

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ kiểm lâm trong vụ phá rừng tại Quảng Nam

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ kiểm lâm trong vụ phá rừng tại Quảng Nam

Một trạm trưởng kiểm lâm cùng thuộc cấp ở Quảng Nam bị khởi tố

Một trạm trưởng kiểm lâm cùng thuộc cấp ở Quảng Nam bị khởi tố

Bắt giam hai cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng

Bắt giam hai cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng

Bắt tạm giam Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl

Bắt tạm giam Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl

Quảng Nam: Bắt 2 cán bộ kiểm lâm để điều tra vụ 33 cây gỗ lim bị đốn hạ

Quảng Nam: Bắt 2 cán bộ kiểm lâm để điều tra vụ 33 cây gỗ lim bị đốn hạ

Để hàng trăm mét khối lim bị đốn hạ, Trạm trưởng quản lý rừng ở Quảng Nam bị bắt

Để hàng trăm mét khối lim bị đốn hạ, Trạm trưởng quản lý rừng ở Quảng Nam bị bắt

Khởi tố, bắt giam hai kiểm lâm liên quan vụ phá rừng Nam Sông Bung

Khởi tố, bắt giam hai kiểm lâm liên quan vụ phá rừng Nam Sông Bung

Vụ phá rừng lim cổ thụ ở Quảng Nam: Bắt 2 cán bộ bảo vệ rừng

Vụ phá rừng lim cổ thụ ở Quảng Nam: Bắt 2 cán bộ bảo vệ rừng

Để lâm tặc đốn hạ rừng lim xanh, 2 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam bị bắt giam

Để lâm tặc đốn hạ rừng lim xanh, 2 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam bị bắt giam

Hàng chục cây gỗ lim trăm tuổi bị xẻ thịt, hai kiểm lâm bị bắt

Hàng chục cây gỗ lim trăm tuổi bị xẻ thịt, hai kiểm lâm bị bắt

2 cán bộ kiểm lâm Quảng Nam bị bắt

2 cán bộ kiểm lâm Quảng Nam bị bắt

2 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam bị bắt

2 cán bộ kiểm lâm ở Quảng Nam bị bắt

Khởi tố bắt tạm giam 2 cán bộ kiểm lâm

Khởi tố bắt tạm giam 2 cán bộ kiểm lâm

Khởi tố 2 cán bộ bảo vệ rừng và 1 giám đốc doanh nghiệp liên quan các vụ phá rừng

Khởi tố 2 cán bộ bảo vệ rừng và 1 giám đốc doanh nghiệp liên quan các vụ phá rừng

Bắt 2 kiểm lâm liên quan vụ 'thảm sát' rừng lim cổ thụ

Bắt 2 kiểm lâm liên quan vụ 'thảm sát' rừng lim cổ thụ

Bắt giam 2 cán bộ Kiểm lâm

Bắt giam 2 cán bộ Kiểm lâm

Kỷ luật nhiều đảng viên liên quan đến vụ phá rừng ở Chà Vàl

Để lâm tặc hoành hành, hàng loạt tổ chức, cá nhân huyện Nam Giang bị kỷ luật

Để lâm tặc hoành hành, hàng loạt tổ chức, cá nhân huyện Nam Giang bị kỷ luật

Cách các chức vụ đảng đối với giám đốc rừng phòng hộ Nam Sông Bung

Cách các chức vụ đảng đối với giám đốc rừng phòng hộ Nam Sông Bung

Cách chức Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Nam

Cách chức Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Nam

Để mất rừng, Giám đốc BQL rừng phòng hộ bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Để mất rừng, Giám đốc BQL rừng phòng hộ bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Để mất rừng, GĐ BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị cách chức Đảng

Để mất rừng, GĐ BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung bị cách chức Đảng

Giám đốc rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị cách chức

Giám đốc rừng phòng hộ ở Quảng Nam bị cách chức

Để rừng bị tàn phá tan hoang, 6 kiểm lâm bị đình chỉ

Để rừng bị tàn phá tan hoang, 6 kiểm lâm bị đình chỉ

Để mất rừng, hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, cách chức

Để mất rừng, hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, cách chức

Phá rừng ở Quảng Nam: Thêm nhiều cán bộ Hạt Kiểm lâm bị kỷ luật

Phá rừng ở Quảng Nam: Thêm nhiều cán bộ Hạt Kiểm lâm bị kỷ luật

Để xảy ra hàng loạt vụ phá rừng, nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

Để xảy ra hàng loạt vụ phá rừng, nhiều cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật

Để mất rừng, hạt trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam bị cách chức

Để mất rừng, hạt trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam bị cách chức

Đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm

Đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm

Quảng Nam: Để mất gỗ rừng, 6 cán bộ kiểm lâm bị đình chỉ công tác

Quảng Nam: Để mất gỗ rừng, 6 cán bộ kiểm lâm bị đình chỉ công tác

Quảng Nam đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Quảng Nam đình chỉ công tác 6 cán bộ kiểm lâm để mất rừng

Đồng loạt 3 trạm trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam bị đình chỉ công tác

Đồng loạt 3 trạm trưởng kiểm lâm ở Quảng Nam bị đình chỉ công tác