'Một thoáng nước Bỉ' giữa lòng Hà Nội

'Một thoáng nước Bỉ' giữa lòng Hà Nội

'Một thoáng nước Bỉ' tạo điểm nóng giữa lòng Thủ đô

'Một thoáng nước Bỉ' tạo điểm nóng giữa lòng Thủ đô

Một thoáng nước Bỉ trong lòng Hà Nội

Một thoáng nước Bỉ trong lòng Hà Nội

Trải nghiệm 'Một thoáng nước Bỉ' giữa lòng Hà Nội

Trải nghiệm 'Một thoáng nước Bỉ' giữa lòng Hà Nội

'Một thoáng nước Bỉ' ngay giữa Hà Nội

'Một thoáng nước Bỉ' ngay giữa Hà Nội

Chương trình 'Một thoáng nước Bỉ' tại Hà Nội

Tìm hiểu về Vương quốc Bỉ qua Chương trình 'Một Thoáng Nước Bỉ'

Tìm hiểu về Vương quốc Bỉ qua Chương trình 'Một Thoáng Nước Bỉ'

Xem diễu hành múa gậy châu Âu tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm

Xem diễu hành múa gậy châu Âu tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm