Phòng chống mua bán người ngay từ mỗi gia đình

Phòng chống mua bán người ngay từ mỗi gia đình

Ham việc nhẹ lương cao, cô gái trẻ sập bẫy bọn buôn người

Ham việc nhẹ lương cao, cô gái trẻ sập bẫy bọn buôn người

Mắc bẫy lương cao, cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Mắc bẫy lương cao, cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Ham việc nhẹ lương cao, cô gái trẻ bị lừa bán vào 'động' mại dâm

Ham việc nhẹ lương cao, cô gái trẻ bị lừa bán vào 'động' mại dâm

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm, 9x bị tóm gọn

Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm, 9x bị tóm gọn

Bắt nghi can lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt nghi can lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Mắc bẫy lương cao, cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Mắc bẫy lương cao, cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Trốn khỏi động mại dâm ở Trung Quốc, thiếu nữ quay về chỉ mặt kẻ lừa đảo

Trốn khỏi động mại dâm ở Trung Quốc, thiếu nữ quay về chỉ mặt kẻ lừa đảo

Bắt đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Bắt đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm

Bắt 'ông trùm' chuyên lừa bán thiếu nữ vào động mại dâm ở Trung Quốc

Bắt 'ông trùm' chuyên lừa bán thiếu nữ vào động mại dâm ở Trung Quốc

Thiếu nữ sập bẫy 'việc nhẹ, lương cao', bị ép làm gái mại dâm

Thiếu nữ sập bẫy 'việc nhẹ, lương cao', bị ép làm gái mại dâm

Quảng Ninh: Bắt giữ 'ông trùm' chuyên buôn bán phụ nữ vào 'động' mại dâm

Quảng Ninh: Bắt giữ 'ông trùm' chuyên buôn bán phụ nữ vào 'động' mại dâm

Thiếu nữ bị lừa bán làm gái bán dâm vì cả tin 'việc nhẹ, lương cao'

Thiếu nữ bị lừa bán làm gái bán dâm vì cả tin 'việc nhẹ, lương cao'

Ham việc nhẹ lương cao, thiếu nữ 10x bị lừa làm gái bán dâm

Ham việc nhẹ lương cao, thiếu nữ 10x bị lừa làm gái bán dâm

Lừa bán phụ nữ sang động mại dâm ở Trung Quốc

Lừa bán phụ nữ sang động mại dâm ở Trung Quốc