Hai học sinh lớp 5 đuối nước trên sông Đăk Bla

Hai học sinh lớp 5 đuối nước trên sông Đăk Bla

2 học sinh tử vong khi bám đuôi bò bơi qua sông

2 học sinh tử vong khi bám đuôi bò bơi qua sông

Kon Tum: Rủ nhau ra sông Đăk Bla tắm, 2 em nhỏ 11 tuổi bị nước cuốn mất tích

Kon Tum: Rủ nhau ra sông Đăk Bla tắm, 2 em nhỏ 11 tuổi bị nước cuốn mất tích

Kon Tum: Đi tắm sông, hai em 11 tuổi bị mất tích trên dòng Đăk Bla

Kon Tum: Đi tắm sông, hai em 11 tuổi bị mất tích trên dòng Đăk Bla

Tìm thấy thi thể 2 em nhỏ bám đuôi bò qua sông Đăk Bla

Tìm thấy thi thể 2 em nhỏ bám đuôi bò qua sông Đăk Bla

Tìm thấy thi thể 2 trẻ đuối nước thương tâm trên sông Đăk Bla

Tìm thấy thi thể 2 trẻ đuối nước thương tâm trên sông Đăk Bla

Kon Tum: Tắm trên sông Đăk Bla, hai em nhỏ mất tích

Kon Tum: Tắm trên sông Đăk Bla, hai em nhỏ mất tích

Nỗ lực tìm kiếm 2 bé 11 tuổi bị nước cuốn trôi

Nỗ lực tìm kiếm 2 bé 11 tuổi bị nước cuốn trôi

2 em nhỏ mất tích khi tắm trên sông Đắk Bla

2 em nhỏ mất tích khi tắm trên sông Đắk Bla