Nhóm công nhân thương vong do bị phóng điện

Nhóm công nhân thương vong do bị phóng điện

Nâng khung sắt qua đường dây điện, 1 người chết, 7 người bị thương

Nâng khung sắt qua đường dây điện, 1 người chết, 7 người bị thương

Diễn biến mới vụ 8 người bị phóng điện khi vận chuyển khung sắt

Diễn biến mới vụ 8 người bị phóng điện khi vận chuyển khung sắt

Nam thanh niên vận chuyển khung sắt bị giật điện tử vong tại chỗ

Nam thanh niên vận chuyển khung sắt bị giật điện tử vong tại chỗ

Chuyển khung sắt, 8 người bị phóng điện thương vong

Chuyển khung sắt, 8 người bị phóng điện thương vong

Vận chuyển khung sắt chạm dây điện, một người bị giật tử vong

Vận chuyển khung sắt chạm dây điện, một người bị giật tử vong

Một người chết, bảy người bị thương do bị phóng điện

Một người chết, bảy người bị thương do bị phóng điện

8 người thương vong khi chuyển vật liệu nhà kính

8 người thương vong khi chuyển vật liệu nhà kính

Bị phóng điện, 1 công nhân tử vong, 7 người bị thương

Bị phóng điện, 1 công nhân tử vong, 7 người bị thương

8 công nhân thương vong do bị phóng điện

8 công nhân thương vong do bị phóng điện

Hai người thương vong do bị điện giật