Vì sao nói mọi mối quan hệ trên đời đều do nhân duyên?

Vì sao nói mọi mối quan hệ trên đời đều do nhân duyên?

Đức Phật dạy rằng, tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau...
Hạnh phúc của người tu

Hạnh phúc của người tu

Đời đời kiếp kiếp

Đời đời kiếp kiếp

Túc mạng minh & thiên nhãn minh

Túc mạng minh & thiên nhãn minh

Rằm tháng 7 âm lịch: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày lễ Vu lan báo hiếu và tục cúng cô hồn

Rằm tháng 7 âm lịch: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày lễ Vu lan báo hiếu và tục cúng cô hồn

Vì sao dân gian gọi tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn?

Vì sao dân gian gọi tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn?

Khái niệm Pháp thân trong văn học Phật giáo sơ kỳ

Khái niệm Pháp thân trong văn học Phật giáo sơ kỳ

Khái niệm Pháp thân trong văn học Phật giáo sơ kỳ

Khái niệm Pháp thân trong văn học Phật giáo sơ kỳ

Phật tử cúng dường trường hạ ở TP.HCM và các tỉnh

Phật tử cúng dường trường hạ ở TP.HCM và các tỉnh

Truyền thuyết về Tôn giả A Nan Đà - Vị tổ sư Thiền tông thứ hai

Truyền thuyết về Tôn giả A Nan Đà - Vị tổ sư Thiền tông thứ hai

Huyền thoại về Tôn giả Thương Na Hòa Tu – vị tổ thiền tông đời thứ 3

Huyền thoại về Tôn giả Thương Na Hòa Tu – vị tổ thiền tông đời thứ 3

Chiêm bái thập bát La Hán chùa Tây Phương

Chiêm bái thập bát La Hán chùa Tây Phương

Phật giáo ở Nepal

Phật giáo ở Nepal

Phật giáo ở Nepal

Phật giáo ở Nepal

Chuyện cổ Phật giáo: Lòng tham của con người còn đáng sợ gấp bội lần thuốc độc

Chuyện cổ Phật giáo: Lòng tham của con người còn đáng sợ gấp bội lần thuốc độc

Khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp

Khẩu nghiệp

Vì sao tháng 7 Âm lịch được gọi là tháng cô hồn?

Vì sao tháng 7 Âm lịch được gọi là tháng cô hồn?

Nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Nguồn gốc của lễ Vu Lan báo hiếu

Đường về Câu Thi Na hôm nay

Đường về Câu Thi Na hôm nay