Lịch sử 4.000 năm của Thượng Đế như thế nào?

Lịch sử 4.000 năm của Thượng Đế như thế nào?

Theo nghiên cứu của tác giả Karen Amstrong, tại Mỹ có đến 99% dân số tự nhận tin vào Thượng Đế. Nhưng họ...