Cướp điện thoại của thiếu nữ vì... từ chối đi chơi

Cướp điện thoại của thiếu nữ vì... từ chối đi chơi

Rủ hai chị em thiếu nữ đi chơi nhưng bị từ chối, bị cáo liền cướp điện thoại của người em.
Kon Tum: Vào hầm bắt dũi, nam thanh niên thiệt mạng

Kon Tum: Vào hầm bắt dũi, nam thanh niên thiệt mạng

Sập hầm khi bắt dúi, người đàn ông ở Kon Tum bị đá đè chết

Sập hầm khi bắt dúi, người đàn ông ở Kon Tum bị đá đè chết

Kon Tum: Đi đào bắt dúi, nam thanh niên bị đất vùi lấp tử vong

Kon Tum: Đi đào bắt dúi, nam thanh niên bị đất vùi lấp tử vong

Đào bắt dúi, thanh niên bị sập hầm tử vong

Đào bắt dúi, thanh niên bị sập hầm tử vong

Đào hầm để bắt dúi, 1 người tử vong

Đào hầm để bắt dúi, 1 người tử vong

Đi đào bắt dúi, nam thanh niên bị đất vùi lấp tử vong

Đi đào bắt dúi, nam thanh niên bị đất vùi lấp tử vong

Sập hầm khi bắt dúi, 1 người tử vong

Sập hầm khi bắt dúi, 1 người tử vong

Chui vào hang bắt dúi, một người bị đất vùi tử vong

Chui vào hang bắt dúi, một người bị đất vùi tử vong