'Thần chi hương': Truyện tranh cảm động về văn hóa bản địa Đài Loan

'Thần chi hương': Truyện tranh cảm động về văn hóa bản địa Đài Loan

'Thần chi hương' đã phác họa bức tranh đầy màu sắc về nét đẹp văn hóa bản địa Đài Loan, dưới góc nhìn mới...