Lũy thép miền biên ải

Lũy thép miền biên ải

Hứng chịu hàng chục lần tiến công của địch, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh và thương vong nhưng đồn Biên...