Diễn viên nhí Ariana Greenblatt cùng Angelina Jolie tham gia 'The One and Only Ivan'

Diễn viên nhí Ariana Greenblatt cùng Angelina Jolie tham gia 'The One and Only Ivan'

Nhìn lại phòng vé Hollywood năm 2017: Doanh thu, thị phần và những ưu - khuyết của 6 hãng phim lớn nhất

Nhìn lại phòng vé Hollywood năm 2017: Doanh thu, thị phần và những ưu - khuyết của 6 hãng phim lớn nhất

Dù dẫn đầu nhưng 'Justice League' vẫn kém 'Thor: Ragnarok' về doanh thu Bắc Mỹ 3 ngày đầu tiên

Dù dẫn đầu nhưng 'Justice League' vẫn kém 'Thor: Ragnarok' về doanh thu Bắc Mỹ 3 ngày đầu tiên

Dù dẫn đầu nhưng 'Justice League' vẫn kém 'Thor: Ragnarok' về doanh thu Bắc Mỹ 3 ngày đầu tiên

Dù dẫn đầu nhưng 'Justice League' vẫn kém 'Thor: Ragnarok' về doanh thu Bắc Mỹ 3 ngày đầu tiên

'Thor: Ragnarok' tiếp tục hạ gục loạt phim mới để dẫn đầu doanh thu phòng vé

'Thor: Ragnarok' tiếp tục hạ gục loạt phim mới để dẫn đầu doanh thu phòng vé

'Thor: Ragnarok' tiếp tục hạ gục loạt phim mới để dẫn đầu doanh thu phòng vé

'Thor: Ragnarok' tiếp tục hạ gục loạt phim mới để dẫn đầu doanh thu phòng vé

'Thor: Ragnarok' sớm vượt mốc 400 triệu USD toàn cầu

'Thor: Ragnarok' sớm vượt mốc 400 triệu USD toàn cầu

Thần Sấm Thor 'lên ngôi' trong tuần đầu tháng 11

Thần Sấm Thor 'lên ngôi' trong tuần đầu tháng 11

'Thor: Ragnarok' có tốc độ bán vé nhanh hơn Người Nhện

'Thor: Ragnarok' có tốc độ bán vé nhanh hơn Người Nhện