Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài đáp ứng 80-100 triệu khách/năm

Nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài đáp ứng 80-100 triệu khách/năm

Pháp hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài

Pháp hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài

Nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài lên gấp 3-4 lần

Nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài lên gấp 3-4 lần

Mở rộng sân bay Nội Bài đáp ứng 80-100 triệu khách/năm

Mở rộng sân bay Nội Bài đáp ứng 80-100 triệu khách/năm

Pháp hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài

Pháp hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu mở rộng sân bay Nội Bài

Sân bay Nội Bài sẽ nâng công suất từ 80-100 triệu khách/năm

Sân bay Nội Bài sẽ nâng công suất từ 80-100 triệu khách/năm

Sân bay Nội Bài sẽ nâng công suất từ 80-100 triệu khách/năm

Sân bay Nội Bài sẽ nâng công suất từ 80-100 triệu khách/năm