Các ban nhạc Việt: Trông người lại ngẫm đến ta

Các ban nhạc Việt: Trông người lại ngẫm đến ta

Khi những ban nhạc 'thuần Việt' dần tan rã, cũng là lúc thị trường âm nhạc có sự ảnh hưởng không nhỏ của âm...