Căn cứ tính thời gian công tác đối với cán bộ xã

Căn cứ tính thời gian công tác đối với cán bộ xã

Hơn 161 nghìn người dân Nghệ An được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức mới

Hơn 161 nghìn người dân Nghệ An được nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức mới

Cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1-7-2019

Cách tính lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1-7-2019

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

3 trường hợp đặc cách tuyển dụng công chức

Cán bộ xã thôi việc có được hưởng trợ cấp?

Cán bộ xã thôi việc có được hưởng trợ cấp?

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2019

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/7

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ 1/7

Hàng triệu lao động thụ hưởng 5 chính sách tiền lương, việc làm mới từ 1/7

Hàng triệu lao động thụ hưởng 5 chính sách tiền lương, việc làm mới từ 1/7

Từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau

Từ 1/7/2019, bằng đại học chính quy và tại chức có giá trị như nhau

Số lượng công chức cấp xã giảm từ hôm nay, 25/6

Số lượng công chức cấp xã giảm từ hôm nay, 25/6

Từ 1-7 tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng

Từ 1-7 tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng

Thông tư hướng dẫn tính lương, phụ cấp cán bộ từ 1/7

Thông tư hướng dẫn tính lương, phụ cấp cán bộ từ 1/7

Công bố cách tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Công bố cách tính mức lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 1/7

Thêm ba đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thêm ba đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Truy thu BHXH với giáo viên mầm non, cán bộ xã là bệnh binh

Truy thu BHXH với giáo viên mầm non, cán bộ xã là bệnh binh

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6

Nhiều nghị định mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Nhiều nghị định mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Quy định mới về 8 nhóm đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Quy định mới về 8 nhóm đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

Tăng 7,19% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng

Tăng 7,19% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng

Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

Tăng 7,19% lương hưu, trợ cấp cho 8 nhóm đối tượng

8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7-2019

8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 1-7-2019

Tăng lương hưu và trợ cấp xã hội cho 8 nhóm đối tượng

Sớm hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Sớm hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Từ ngày 25/6/2019, xóa bỏ chế độ phụ cấp cán bộ theo loại xã

Từ ngày 25/6/2019, xóa bỏ chế độ phụ cấp cán bộ theo loại xã

Những điểm mới của Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã

Những điểm mới của Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã

Mới: Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố áp dụng từ 25/6

Mới: Mức phụ cấp đối với Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố áp dụng từ 25/6

Từ ngày 25/6/2019, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Từ ngày 25/6/2019, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Truy thu BHXH bắt buộc với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh

Truy thu BHXH bắt buộc với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh