Thế Giới Di Động đóng cửa hàng đầu tiên gây dựng nên đế chế tỷ USD

Thế Giới Di Động đóng cửa hàng đầu tiên gây dựng nên đế chế tỷ USD

Thế giới di động nói gì khi đóng cửa hàng đầu tiên của 'đế chế nghìn tỷ'?

Thế giới di động nói gì khi đóng cửa hàng đầu tiên của 'đế chế nghìn tỷ'?

CEO Thế Giới Di Động: 'Chúng tôi chỉ chạy đua với chính mình'

CEO Thế Giới Di Động: 'Chúng tôi chỉ chạy đua với chính mình'

Thế giới Di động sắp đóng cửa hàng đầu tiên thời lập nghiệp

Thế giới Di động sắp đóng cửa hàng đầu tiên thời lập nghiệp

Thế Giới Di Động đóng cửa hàng đầu tiên gây dựng nên đế chế tỷ USD

Thế Giới Di Động đóng cửa hàng đầu tiên gây dựng nên đế chế tỷ USD

Thế Giới Di Động sẽ đóng cửa hàng đầu tiên

Thế Giới Di Động sẽ đóng cửa hàng đầu tiên

Ông chủ đang 'hot' của Thế Giới Di Động giàu cỡ nào?

Ông chủ đang 'hot' của Thế Giới Di Động giàu cỡ nào?