Đắk Lắk: Thu giữ lượng lớn hạt nêm, mì chính không rõ nguồn gốc

Đắk Lắk: Thu giữ lượng lớn hạt nêm, mì chính không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn bột nêm và mì chính không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn bột nêm và mì chính không rõ nguồn gốc

Hơn 10 tấn gia vị không nguồn gốc chuẩn bị vào bếp ăn

Hơn 10 tấn gia vị không nguồn gốc chuẩn bị vào bếp ăn

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc ở Đắk Lắk

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm và bột ngọt không rõ nguồn gốc

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm không chứng từ

Thu giữ hơn 10 tấn hạt nêm không chứng từ

Phát hiện hàng chục tấn hạt nêm không có nguồn gốc

Phát hiện hàng chục tấn hạt nêm không có nguồn gốc

Bắt giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc

Bắt giữ hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc

Hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc trong kho

Hơn 10 tấn hạt nêm, bột ngọt không nguồn gốc trong kho