Trăm dâu đổ đầu giá điện

Trăm dâu đổ đầu giá điện

Thiếu than trầm trọng, nhà máy nhiệt điện 'điêu đứng' khiến nguy cơ thiếu điện tăng cao

Thiếu than trầm trọng, nhà máy nhiệt điện 'điêu đứng' khiến nguy cơ thiếu điện tăng cao

Nhiệt điện Quảng Ninh thiếu than là do mình, không thể trách TKV

Nhiệt điện Quảng Ninh thiếu than là do mình, không thể trách TKV

TKV đã giao đủ sản lượng than cho Nhiệt điện Quảng Ninh

TKV đã giao đủ sản lượng than cho Nhiệt điện Quảng Ninh

EVN lo thiếu điện vào năm 2019 do không đủ than, TKV phản bác

EVN lo thiếu điện vào năm 2019 do không đủ than, TKV phản bác

TKV nói gì về nhà máy nhiệt điện phải dừng tổ máy vì thiếu than?

TKV nói gì về nhà máy nhiệt điện phải dừng tổ máy vì thiếu than?

TKV tăng nhập khẩu, huy động than dự trữ chiến lược cấp cho nhiệt điện

TKV tăng nhập khẩu, huy động than dự trữ chiến lược cấp cho nhiệt điện