ZTE thực hiện cuộc gọi thương mại 5G đầu tiên thế giới

ZTE thực hiện cuộc gọi thương mại 5G đầu tiên thế giới

Qualcomm giới thiệu Snapdragon 855 hỗ trợ 5G và AI

Qualcomm giới thiệu Snapdragon 855 hỗ trợ 5G và AI

Nokia và Qualcomm hoàn tất thử nghiệm cuộc gọi 5G

Nokia và Qualcomm hoàn tất thử nghiệm cuộc gọi 5G

Hàn Quốc có thể là quốc gia đầu tiên triển khai mạng 5G thương mại

Hàn Quốc có thể là quốc gia đầu tiên triển khai mạng 5G thương mại

Qualcomm và Ericsson thực hiện thành công cuộc gọi OTA 5G NR ở tần số dưới 6 GHz

Qualcomm và Ericsson thực hiện thành công cuộc gọi OTA 5G NR ở tần số dưới 6 GHz

Công nghệ 5G sẽ biến đổi bộ mặt thế giới như nào?

Công nghệ 5G sẽ biến đổi bộ mặt thế giới như nào?

Kết nối 5G sẽ thay đổi cuộc sống như thế nào?

Kết nối 5G sẽ thay đổi cuộc sống như thế nào?

Chuẩn mạng 5G độc lập đầu tiên chính thức được phê chuẩn

Chuẩn mạng 5G độc lập đầu tiên chính thức được phê chuẩn

Qatar bất ngờ trở thành quốc gia đầu tiên khai trương mạng 5G

Qatar bất ngờ trở thành quốc gia đầu tiên khai trương mạng 5G

Việt Nam có thể bắt đầu triển khai 5G từ năm 2019

Việt Nam có thể bắt đầu triển khai 5G từ năm 2019

Ra mắt modem LTE tốc độ 2 Gbps đầu tiên trên thế giới

Ra mắt modem LTE tốc độ 2 Gbps đầu tiên trên thế giới

Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thế giới

Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên trên thế giới

Thực hiện thành công cuộc gọi 5G và kết nối kép đầu tiên trên thế giới

Thực hiện thành công cuộc gọi 5G và kết nối kép đầu tiên trên thế giới

Qualcomm và Huawei thành công thử nghiệm tương tác 5G NR

Qualcomm và Huawei thành công thử nghiệm tương tác 5G NR