Quảng cáo TPCN An Dạ Hoàng Liên như thuốc, Công ty Dược Phúc An bị phạt 50 triệu đồng

Quảng cáo TPCN An Dạ Hoàng Liên như thuốc, Công ty Dược Phúc An bị phạt 50 triệu đồng

Lại phát hiện công ty kinh doanh TPCN vi phạm

Lại phát hiện công ty kinh doanh TPCN vi phạm

Bát nháo quảng cáo thực phẩm chức năng, ba công ty bị phạt nặng

Bát nháo quảng cáo thực phẩm chức năng, ba công ty bị phạt nặng

3 công ty bị xử phạt hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

3 công ty bị xử phạt hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

TPCN An Dạ Hoàng Liên bị phạt 50 triệu vì lý do gì?

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Vi phạm an toàn thực phẩm: 3 công ty bị phạt hơn 100 triệu đồng

Xử phạt 3 công ty hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt 3 công ty hơn 100 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Phạt 115 triệu đồng đối với 3 cơ sở vì vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Phạt 115 triệu đồng đối với 3 cơ sở vì vi phạm quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm hơn 100 triệu đồng

Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm hơn 100 triệu đồng