Sớm hoàn thiện cơ chế cho điện tái tạo

Sớm hoàn thiện cơ chế cho điện tái tạo

Điện mặt trời nói riêng và các loại năng lượng tái tạo nói chung được khuyến khích đầu tư xây dựng, sử dụng...