Hàng loạt dự án nghìn tỉ nằm trong tầm ngắm kiểm toán năm 2019

Hàng loạt dự án nghìn tỉ nằm trong tầm ngắm kiểm toán năm 2019

2019: Kiểm toán 25 cuộc lĩnh vực doanh nghiệp và tài chính ngân hàng

2019: Kiểm toán 25 cuộc lĩnh vực doanh nghiệp và tài chính ngân hàng

Rốt ráo chuẩn bị cấp điện mùa khô

Rốt ráo chuẩn bị cấp điện mùa khô

EVN sẽ vận hành an toàn, ổn định điện trong mùa khô

EVN sẽ vận hành an toàn, ổn định điện trong mùa khô

EVN sản xuất và nhập khẩu 48,96 tỷ kWh trong quý I

EVN sản xuất và nhập khẩu 48,96 tỷ kWh trong quý I

Nhu cầu điện tăng mạnh trong cao điểm mùa khô

Nhu cầu điện tăng mạnh trong cao điểm mùa khô

EVN sẽ làm gì khi nguồn điện có thể thiếu hụt trong mùa hè?

EVN sẽ làm gì khi nguồn điện có thể thiếu hụt trong mùa hè?

EVN đảm bảo cung ứng điện trong các tháng mùa khô

EVN đảm bảo cung ứng điện trong các tháng mùa khô