Tiêu hủy gần 2 tấn thực phẩm chức năng không đảm bảo an toàn

Tiêu hủy gần 2 tấn thực phẩm chức năng không đảm bảo an toàn

Lô hàng có trọng lượng hai tấn với 15 sản phẩm 'bảo vệ sức khỏe' sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh đã...