Số phận 200.000 viên thuốc ho nghi làm từ dầu ăn

Số phận 200.000 viên thuốc ho nghi làm từ dầu ăn

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh đường dây sản xuất thuốc ho bẩn

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương xác minh đường dây sản xuất thuốc ho bẩn

Kinh hoàng thuốc ho sản xuất từ 'công nghệ xô chậu'

Kinh hoàng thuốc ho sản xuất từ 'công nghệ xô chậu'

Công văn khẩn yêu cầu xác minh thông tin sản xuất 'thuốc ho bẩn'

Công văn khẩn yêu cầu xác minh thông tin sản xuất 'thuốc ho bẩn'

Vụ sản xuất thuốc ho bằng dầu ăn và phẩm màu: Bộ Y tế đề nghị khẩn trương điều tra xử lý

Vụ sản xuất thuốc ho bằng dầu ăn và phẩm màu: Bộ Y tế đề nghị khẩn trương điều tra xử lý

Bộ Y tế đề nghị xác minh, làm rõ đường dây sản xuất thuốc ho 'bẩn'

Bộ Y tế đề nghị xác minh, làm rõ đường dây sản xuất thuốc ho 'bẩn'

Bộ Y tế yêu cầu xác minh khẩn thông tin thuốc ho bẩn

Bộ Y tế yêu cầu xác minh khẩn thông tin thuốc ho bẩn

Thu giữ 220 thùng sản phẩm nhái hình dáng thực phẩm chức năng, thuốc

Thu giữ 220 thùng sản phẩm nhái hình dáng thực phẩm chức năng, thuốc