Mục kích duyệt binh khoe vũ khí 'khủng' của Quân đội Iran

Mục kích duyệt binh khoe vũ khí 'khủng' của Quân đội Iran

Hàng năm Quân đội Iran vẫn thường xuyên tổ chức nhiều cuộc duyệt binh lớn, khoe hàng chục loại vũ khí mà...