Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov Nga sẽ nhận được tới 480 tên lửa

Tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov Nga sẽ nhận được tới 480 tên lửa

Nga mới đây đã hiện đại hóa tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov, biến tàu chiến này...
Đổi 5 khinh hạm lấy 1 tuần dương hạm: Nga sai lầm khi hiện đại hóa 'Đô đốc Nakhimov'?

Đổi 5 khinh hạm lấy 1 tuần dương hạm: Nga sai lầm khi hiện đại hóa 'Đô đốc Nakhimov'?

'Đổi 5 khinh hạm lấy 1 tuần dương hạm': 'Phép tính' khó hiểu của Nga?

'Đổi 5 khinh hạm lấy 1 tuần dương hạm': 'Phép tính' khó hiểu của Nga?

Ông Shoigu đã chuẩn bị vài 'món quà' cho Lầu Năm Góc

Ông Shoigu đã chuẩn bị vài 'món quà' cho Lầu Năm Góc

Đối phương nên lo ngại 480 tên lửa của 'Đô đốc Nakhimov'

Đối phương nên lo ngại 480 tên lửa của 'Đô đốc Nakhimov'

'Đô đốc Nakhimov' Nga mang 480 tên lửa: Xứng danh mạnh nhất thế giới?

'Đô đốc Nakhimov' Nga mang 480 tên lửa: Xứng danh mạnh nhất thế giới?

Đối phương nên lo ngại 480 tên lửa của 'Đô đốc Nakhimov'

Đối phương nên lo ngại 480 tên lửa của 'Đô đốc Nakhimov'

Mang 480 tên lửa: Đô đốc Nakhimov nâng cấp là chiến hạm mạnh nhất thế giới

Mang 480 tên lửa: Đô đốc Nakhimov nâng cấp là chiến hạm mạnh nhất thế giới

Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov sau nâng cấp là con tàu mạnh nhất thế giới

Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov sau nâng cấp là con tàu mạnh nhất thế giới